Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia gniazdowa zupełna IIIa
 
Rozdział:
Zastosowanie
 
Widok strefy po cięciu uprzątającym w rębni gniazdowej zupełnej (J.Z.)
 
Id=10640


1.Powierzchnia odnowiona sosną

2.Gniazdo dębowe

3.Kępa starodrzewu
 
Rozdział:
Organizacja i technika cięć w wariancie typowym
 
Częste pojawianie się samosiewów wymaga starannej pielegnacji odnawianych na gniazdach gatunków (J.Z.)
 
Gniazdo dębowe z licznymi samosiewami sosny z otaczającego drzewostanu. Przy dostatecznej zasobności siedliska, w pierwszych latach sosna może stanowić ochronę dla wrażliwego dębu, później jednak jej wzrost musi być ograniczony.
 
Id=10669
 
Odsłonięte duże gniazdo dębowe na siedlisku OlJ (J.Z.)
 
Wprowadzenie drzewostanu dębowo-olszowego na żyznym siedlisku OlJ zostało wymuszone koniecznością czasowej rezygnacji z jesiona jako gatunku głównego ze względu na utrzymujące się zamieranie tego gatunku.
 
Id=10691


1.Gniazdo dębowe o powierzchni ok. 20 ar
 
Wprowadzane na gniazdach domieszki powinny być zabezpieczone przed zwierzyną (J.Z.)
 
Dąb na gniazdach w drzewostanie świerkowo-sosnowym. Indywidualne zabezpieczenia drzew są alternatywą dla grodzenia całej powierzchni gniazda.
 
Id=10637


1.Sadzonki dębu w osłonkach plastykowych
 
Naturalne odnowienie dębu na ogrodzonym gnieździe (W.G.)
 
W drzewostanie z przewagą sosny zaplanowano rębnię IIIa. Podczas wycinania gniazd zaobserwowano obfity urodzaj żołędzi w grupie starszych dębów. Drzewa te pozostawiono, powierzchnię gniazda ogrodzono, a glebę przygotowano pługiem aktywnym. Uzyskano obfite pokrycie powierzchni nalotem dębowym.
 
Id=10639
 
Wprowadzanie na gniazda gatunków światłożądnych jest raczej pomyłką (J.Z.)
 
Wybujały wzrost na wysokość w pogoni za światłem łatwo doprowadza młode drzewa do utraty stabilności, zwłaszcza w kontakcie ze śniegiem opadającym z koron drzew otaczającego drzewostanu. Ten kilkuletni modrzew słabo przyrasta na grubość i już wymagał podparcia.
 
Id=10633


1.Młody modrzew słabo rośnie w sąsiedztwie starodrzewu
 
Rozdział:
Postęp cięć na kolejnych strefach
 
Podsadzenia na powierzchni międzygniazdowej zwiększają udział gatunków liściastych w rębni IIIa (J.Z.)
 
Podsadzenie buka na części powierzchni międzygniazdowej wykonano jednocześnie z założeniem gniazd dla dębu. Po uprzątnięciu drzewostanu, ogólna powierzchnia odnowionych z wyprzedzeniem gatunków liściastych wyniesie ok. 50%.
 
Id=10630


1.Sadzonki buka w bruzdach
 
Podsadzenia na brzegach gniazd to sposób na zwiększenie udziału wrażliwych gatunków liściastych w następnym pokoleniu (J.Z.)
 
Przewidywany udział dębu w drzewostanie sosnowym na siedlisku LMśw jest większy niż wynikałby z maksymalnej powierzchni gniazd. Dlatego dąb posadzono nie tylko na gniazdach, ale także pod drzewostanem na północnych, najlepiej doświetlonych brzegach gniazd.
 
Id=10636


1.Dąb posadzony na gnieździe

2.Podsadzenia dębu pod drzewostanem
 
Rozdział:
Wariant z odsłonięciem podrostów
 
Przydatna do odsłonięcia duża kępa buka w drugim piętrze drzewostanu sosnowego (J.Z.)
 
Dobre jakościowo drugie piętro bukowe wrosło już w korony sosny, w widoczny sposób ograniczając jej przyrost. Mimo dobrego oczyszczenia, dalsze pozostawienie sosny nie ma już uzasadnienia. Przy usuwaniu sosny należy się spodziewać jedynie nikłych szkód w piętrze bukowym.
 
Id=10641
 
Grupa podrostów jodłowych nadająca się do wykorzystania w następnym pokoleniu lasu (J.Z.)
 
Pokrój koron podrostów jodłowych wskazuje na zakończony niedawno, dłuższy okres wzrostu w niekorzystnych warunkach świetlnych. Zagęszczenie drzew jest niskie, ale jeszcze wystarczające dla wyprowadzenia samodzielnego płatu jodły.
 
Id=10642


1.Zregenerowane wierzchołki jodeł
 
Dolna warstwa dębu o małej przydatności do dalszej hodowli (J.Z.)
 
Utrzymywane długo w słabych warunkach świetlnych, korony dębu utraciły formę nadającą się do dalszej hodowli.
 
Id=10644


1.Płożąca się korona dębu