Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa
 
 
01: Rębnia częściowa wielkopowierzchniowa IIa (B.B.)
 
Id=15301
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IIa (B.B.)
 
Rębnię IIa stosuje się w drzewostanach, co do których można przypuszczać, że łatwo uzyska się odnowienie naturalne pod okapem drzewostanu w jednym roku nasiennym, jednocześnie na dużej powierzchni. Pozwala to na optymalne wykorzystanie obfitego urodzaju, co jest istotne zwłaszcza dla gatunków o rzadkich latach nasiennych: buka lub dębu.
 
Id=15302
 
03: Cięcia przygotowawcze (B.B.)
 
Celem cięć przygotowawczych jest poprawa genetycznej struktury odnawianej populacji (poprzez usuwanie drzew wadliwych), lepsze oświetlenie koron oraz doprowadzenie do właściwego stanu pokrywy gleby (przez dopuszczenie ciepła w celu wzmożenia rozkładu próchnicy nadkładowej). Cięcia takie są mniej potrzebne w prawidłowo pielęgnowanych drzewostanach.
 
Id=15303


1.Usuwanie drzew wadliwych, likwidacja przegęszczeń
 
04: Drzewostan przygotowany do odnowienia (B.B.)
 
Drzewostan z jednym gatunkiem panującym i mniej znaczącymi domieszkami.
 
Id=15304
 
05: Rok nasienny (B.B.)
 
Rębnię IIa powinno się wykonywać tylko w roku obfitego urodzaju gatunku panującego.
 
Id=15305


1.Rok nasienny gatunku panującego
 
06: Przygotowanie gleby (B.B.)
 
Kiełkujące nasiona muszą mieć dostęp do mineralnej warstwy gleby, aby nie dochodziło do przesuszenia korzeni. Nadmierne zadarnienie lub zaleganie warstwy słabo rozłożonych liści często zmuszają do wykorzystania środków technicznych w celu odsłonięcia warstwy mineralnej. Przygotowanie gleby powinno być wykonane bezpośrednio przed cięciami obsiewnymi.
 
Id=15306


1.Przygotowanie gleby przed cięciem obsiewnym
 
07: Opad nasion (B.B.)
 
Opad nasion w roku obfitego urodzaju na odpowiednio przygotowaną glebę powinien zapewnić pełne pokrycie terenu nalotami.
 
Id=15317


1.Opad ciężkich nasion z drzew stojących
 
08: Cięcie obsiewne (B.B.)
 
W cięciu obsiewnym usuwa się z głównej warstwy koron osobniki o słabszym przyroście oraz - jeżeli występuje - drzewostan podrzędny. U gatunków ciężkonasiennych cięcia wykonuje się dopiero po opadnięciu nasion. Wskazane jest usunięcie w tym cięciu drzew o nadmiernie rozbudowanych koronach, które usuwane później spowodowałyby zbędne szkody w odnowieniach.
 
Id=15308


1.Cięcie obsiewne po opadnięciu nasion
 
09: Drzewostan po cięciu obsiewnym (B.B.)
 
Drzewostan utrzymuje obniżone zwarcie. Składa się z silnych drzew o dobrze rozwiniętych koronach, zdolnych do wykorzystania przyrostu z prześwietlenia oraz przetrwania uderzeń wiatru.
 
Id=15309


1.Pozostają silne, dobrze przyrastające drzewa
 
10: Powstanie i rozwój nalotów (B.B.)
 
Odnowienia powinny pokrywać całą powierzchnię drzewostanu. Ich brak na większych fragmentach zmusza do oczekiwania na kolejne lata urodzaju, a w praktyce prowadzi do przejścia na rębnię stopniową. Zmiana ta może być kłopotliwa ze względu na konieczność zachowania ładu przestrzennego i dobrego udostępnienia terenu. Na niewielkich powierzchniach można stosować sztuczne podsiewy lub podsadzenia gatunku głównego.
 
Id=15310


1.Praktycznie cała powierzchnia pokryta odnowieniem
 
11: Pierwsze cięcie odsłaniające (B.B.)
 
Nasilenie cięć odsłaniających musi być dopasowane do lokalnych zmian tempa wzrostu odnowień. Silniejsze cięcia wykonuje się w miejscach, gdzie naloty szybciej wyrosły w podrost. Wobec niewielkich wymagań świetlnych nalotów w pierwszych latach życia, powstające różnice ich wzrostu należy wiązać głównie ze zróżnicowaniem mikrosiedlisk.
 
Id=15311


1.Cięcie w miejscach najlepszego wzrostu odnowień
 
12: Drzewostan po pierwszym cięciu odsłaniającym (B.B.)
 
W zależności od gatunku, zwarcie w drzewostanie po cięciu odsłaniającym obniża się do przerywanego lub luźnego.
 
Id=15312


1.Zwarcie przerywane po I cięciu obsiewnym
 
13: Kolejne cięcie odsłaniające (B.B.)
 
Kolejne cięcia odsłaniające wykonuje się w nawrotach ok. 5-letnich. Ich liczba wynosi od 1 do 3, zależnie od światłożądności gatunku. Należy pamiętać, że wymagania świetlne gatunku dodatkowo wzrastają w trudniejszych warunkach siedliskowych.
 
Id=15313


1.Dalsze dopuszczenie światła do podrostów
 
14: Drzewostan po kolejnym cięciu odsłaniającym (B.B.)
 
W efekcie cięć odsłaniających kolejne fragmenty odnowień osiągają wysokość samodzielności biologicznej.
 
Id=15314


1.Pierwsze płaty usamodzielnionych odnowień
 
15: Cięcie uprzątające (B.B.)
 
Cięcie uprzątające wykonuje się, gdy zdecydowana większość odnowień ma wysokość co najmniej 1.5 m. W tym momencie korony drzew są już zaadaptowane do wzrostu na przestrzeni otwartej i przestają potrzebować osłony górnej. Dalsze utrzymywanie tej osłony osłabiłoby wzrost odnowień i znacząco zwiększyło szkody towarzyszące jej usuwaniu.
 
Id=15315


1.Cięcie uprzątające: ryzyko szkód w odnowieniach
 
16: Uzupełnienia i porządkowanie nalotów (B.B.)
 
Po cięciu uprzątającym ocenia się pokrywanie i uszkodzenia odnowień oraz wykonuje się pierwsze prace pielęgnacyjne. W miejsca nadmiernie przerzedzone oraz na szlaki zrywkowe wprowadza się grupowe domieszki innych gatunków.
 
Id=15316


1.Sztuczne uzupełnienia gatunkami domieszkowymi

2.Pielęgnowanie podrostów