Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku
 
 
01: Rębnia stopniowa brzegowo-smugowa IVc - widok z boku (B.B.)
 
Id=16201
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IVc (B.B.)
 
Drzewostan świerkowy lub z przewagą świerka. Rębnia wykorzystuje zdolność świerka do odnowienia na brzegu drzewostanu.
 
Id=16202


1.Drzewostan świerkowy lub z przewagą świerka
 
03: Podział starodrzewów na ostępy  (B.B.)
 
Cięciami należy obejmować ostępy o szerokości nie większej niż ok. 300 m. Ich brzegi powinny być właściwie uodpornione na działanie wiatru.
 
Id=16203
 
04: Ustalenie kierunku cięć (B.B.)
 
Ze względu na konieczność zapewnienia świerkowi odpowiednich warunków po odsłonięciu, najkorzystniejszy jest kierunek na południe. W przypadku jednoczesnego odnawiania zboczy o różnej wystawie, lokalne kierunki cięć należy stosować do układu zboczy i kierunku niebezpiecznych wiatrów.
 
Id=16204


1.Najkorzystniejszy dla świerka kierunek cięć
 
05: Cięcia brzegowe na smudze przy północnej ścianie drzewostanu (B.B.)
 
Cięcie brzegowe stwarza dobre warunki dla obsiewu świerka, zapewniając jednocześnie dostęp światła rozproszonego i utrzymanie wysokiej wilgotności powietrza. Z wyjątkiem wyższych położeń górskich, świerk nie wymaga korzystnych warunków cieplnych.
 
Id=16205


1.Cięcie brzegowe
 
06: Powstanie odnowienia (B.B.)
 
Odnowienie powstaje już pod drzewostanem, na smudze wewnętrznej. Ewentualne samosiewy w głębi drzewostanu nie są specjalnie uwalniane.
 
Id=16206


1.Odnowienie powstające na smudze wewnętrznej
 
07: Dalsze cięcia brzegowe (B.B.)
 
Kolejne cięcia brzegowe wykonuje się w nawrotach 3-5 lat, obejmując nimi jednorazowo smugę wewnętrzną. Szerokość tej smugi zależy od obfitości obsiewu nasion oraz ewentuanego występowania większych grup samosiewów innych gatunków - wynosi od 15 do 60 m (średnio 30 m).
 
Id=16207


1.Kolejne cięcie brzegowe
 
08: Rozwój odnowienia (B.B.)
 
Najstarsze odnowienia wzrastają już tylko pod osłoną boczną. Na tym etapie można uzupełniać uprawę grupowymi domieszkami gatunków światłożądnych.
 
Id=16208


1.Poszerzająca się strefa odnowień
 
09: Kolejne cięcie brzegowe (B.B.)
 
Postęp cięć wynosi do 45 m na dziesięciolecie.
 
Id=16209


1.Dalsze cięcia brzegowe
 
10: Rozwój odnowienia w zróżnicowanych warunkach świetlnych (B.B.)
 
Warunki świetlne zmieniają się stopniowo na kolejnych dziesiątkach metrów - od ciemnego wnętrza drzewostanu aż do fragmentów uprawy pozbawionych osłony bocznej ściany drzewostanu.
 
Id=16210


1.Możliwość uzupełnień na smudze zewnętrznej
 
11: Kolejne cięcie brzegowe (B.B.)
 
Całkowity okres odnowienia w ostępie wynosi co najmniej 50 lat.
 
Id=16211


1.
 
12: Dalszy rozwój odnowienia (B.B.)
 
Starsze fragmenty odsłoniętych odnowień wymagają pielęgnacji, polegającej na normowaniu zagęszczenia oraz pielęgnacji linii styku domieszek.
 
Id=16212


1.Pielęgnowanie starszych odnowień