Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku
 
 
01: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb - widok z boku (B.B.)
 
Id=16001
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IVb (B.B.)
 
Drzewostany złożone z różnej wielkości płatów kilku gatunków o dużej łatwości odnowienia naturalnego (buka i jodły), w których pragniemy zwiększyć udział świerka. Często w takich drzewostanach występują już kępy odnowień samosiewnych.
 
Id=16002


1.Drzewostan z udziałem buka, jodły i swierka
 
03: Podział kompleksów starodrzewu na ostępy (B.B.)
 
Cięciami należy obejmować ostępy o szerokości nie większej niż ok. 300 m. Ich brzegi powinny być właściwie uodpornione na działanie wiatru.
 
Id=16003
 
04: Ustalenie kierunku cięć (B.B.)
 
Cięcia powinny postępować przeciwnie do kierunku panujących wiatrów. W górach ten kierunek może zależeć od lokalnej konfiguracji terenu. Gdy wiatru można spodziewać się od szczytu, to z cięciami trzeba posuwać się wzdłuż warstwic. Ze względu na konieczność zapewnienia świerkowi odpowiednich warunków po odsłonięciu, najkorzystniejszy jest (z wyjątkiem wyższych położeń górskich) kierunek na południe.
 
Id=16004


1.Zalecany kierunek cięć
 
05: Tworzenie ośrodków odnowieniowych jodły i buka (B.B.)
 
Odnowienie odbywa się na strefie o szerokości kilkudziesięciu metrów. W miejscach zwartego występowania jodły lub buka zakłada się ośrodki odnowieniowe za pomocą cięć częściowych, obejmujących większe fragmenty płatów tych gatunków. Ośrodków tych później już się nie poszerza.
 
Id=16005


1.Zakłądanie ośrodków odnowieniowych w I strefie
 
06: Zastosowanie ruchomej strefy odnowienia (B.B.)
 
Ośrodki odnowieniowe dla jodły mogą być inicjowane w większej niż dla buka odległości od brzegu drzewostanu. W ten sposób strefa odnowienia przesuwa się dalej, a jednocześnie na jej drugim końcu odnawia się naturalnie świerka na brzegu usuwanego stopniowo drzewostanu.
 
Id=16006


1.Ośrodki dla jodły zakłada się głębiej w drzewostanie
 
07: Wydłużenie strefy w głąb drzewostanu (B.B.)
 
Id=16007


1.Stopniowe poszerzanie strefy objętej odnowieniem
 
08: Cięcie obsiewne (brzegowe, częściowe) na smudze 1. w roku nasiennym świerka (B.B.)
 
Świerk odnawiany jest cięciami częściowymi pod drzewostanem na smudze brzeżnej (wewnętrznej). Jako uzupełnienie wykorzystuje się późniejszy obsiew boczny na odsłoniętej już, przylegającej do drzewostanu smudze zewnętrznej.
 
Id=16008


1.Cięcie częściowe na smudze wewnętrznej
 
09: Powstanie i rozwój odnowienia świerka na smudze 1. (B.B.)
 
Świerk obsiewa się w wolnych miejscach między kępami innych gatunków.
 
Id=16009


1.Samosiew świerka między płatami jodły i buka
 
10: Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 1. i obsiewne na smudze 2. (B.B.)
 
Cięcia odsłaniające mogą mieć znaczną intensywność, o ile odpowiednio usytuowany względem stron świata brzeg drzewostanu będzie w dalszym ciągu zabezpieczać odsłonięte odnowienia świerkowe. Szybkie odsłonięcie daje świerkowi dodatkową przewagę nad rozproszonymi odnowieniami innych gatunków.
 
Id=16010


1.Cięcie uprzątające na I smudze

2.Cięcie obsiewne na kolejnej smudze
 
11: Powstanie i rozwój odnowienia świerka na smudze 2. (B.B.)
 
Id=16011


1.Kolejna strefa z nalotami świerka
 
12: Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 2. i obsiewne na smudze 3. (B.B.)
 
Postęp cięć wynosi ok. 60 m na dziesięciolecie.
 
Id=16012


1.Dalsze cięcia uprzątające i obsiewne
 
13: Struktura ostępu w zaawansowanej fazie odnowienia (B.B.)
 
W wyniku stosowania rębni IVb w ostępie występują następujące po sobie wydłużone powierzchnie w różnych stadiach rozwoju: młodniki, uprawy odsłonięte, uprawy podokapowe oraz starodrzew.
 
Id=16013