Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry
 
 
01: Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb - widok z góry (B.B.)
 
Id=16401
 
02: Podział na ostępy i organizacja cięć (B.B.)
 
Szerokość samodzielnej powierzchni drzewostanów objętej odnowieniem (ostępu) w rębni IVb wynosi 200-300 m. Dowietrzny brzeg takiego ostępu powinien być uodporniony na działanie wiatru.
 
Id=16402


1.Lokalnie dominujący kierunek wiatrów

2.Brzeg dowietrzny: zasłonięty lub uodporniony

3.Kierunek postępu cięć w ostępie: 'pod wiatr'
 
03: Wyprzedzające odnowienie na strefie gatunków wymagających osłony (B.B.)
 
Gniazda dla gatunków wymagających ochrony (jodły, buka) zakłada się cięciami częściowymi na początkowo dość wąskiej strefie. Gniazda mogą być dość duże, ponieważ nie przewiduje się ich poszerzania. Należy wykorzystywać do dalszej hodowli również napotkane kępy starszych, powstałych samorzutnie odnowień, po uporządkowaniu i ewentualnym poszerzeniu cięciem brzegowym.
 
Id=16403


1.I strefa dość dużych, ale nie poszerzanych już gniazd
 
04: Zwiększanie szerokości strefy (B.B.)
 
Strefa jest poszerzana w głąb drzewostanu w kolejnych latach nasiennych odnawianych gatunków. Najdalej mogą sięgać gniazda dla gatunku najbardziej cieniowytrzymałego.
 
Id=16404


1.Powiększenie szerokości strefy w głąb drzewostanu
 
05: Cięcie obsiewne (częściowe) na smudze (B.B.)
 
Gatunek o większych wymaganiach świetlnych odnawia się za pomocą cięć częściowych na smudze przy odwietrznym brzegu drzewostanu.
 
Id=16405


1.Cięcia częściowe na smudze (np. dla świerka)
 
06: Zakładanie nowych ośrodków odnownieniowych (B.B.)
 
Jednocześnie z odnawianiem skraju drzewostanu, postępują dalsze cięcia w jego głębi. W ten sposób strefa objęta odnowieniem staje się ruchoma.
 
Id=16406


1.Dalsze poszerzenie strefy z gniazdami
 
07: Cięcie uprzątające na smudze 1. (B.B.)
 
Odsłonięcie odnowień może być dość szybkie, ponieważ dalej będą korzystać z osłony bocznej drzewostanu. Jeżeli obsiew górny okazał się mało skuteczny, to należy odłożyć uprzątnięcie na okres po kolejnym roku nasiennym.
 
Id=16407


1.Odsłonięcie starszych odnowień cięciem zupełnym
 
08: Cięcie obsiewne na smudze 2. (B.B.)
 
Cięcie obsiewne na kolejnej smudze o szerokości ok. 30 m można wykonać jednocześnie z uprzątnięciem drzewostanu na poprzedniej smudze.
 
Id=16408


1.Cięcie częściowe na nowym skraju drzewostanu

2.Wielogatunkowy młodnik
 
09: Nowe ośrodki odnowieniowe (B.B.)
 
Cykl cięć na gniazdach i smugach jest powtarzany, a strefa odnowienia przesuwa się dalej w drzewostan w tempie ok. 60-80 m na dziesięciolecie.
 
Id=16409


1.Dalsze poszerzenie strefy wyprzedzającego odnowienia
 
10: Cięcie uprzątające na smudze 2. (B.B.)
 
Id=16410


1.Cięcie uprzątające

2.Pielęgnowanie podrostów
 
11: Cięcie obsiewne na smudze 3. (B.B.)
 
Id=16411


1.Cięcie częściowe
 
12: Kolejne ośrodki odnowieniowe (B.B.)
 
Id=16412


1.Dalsze poszerzenie strefy wyprzedzającego odnowienia
 
13: Cięcie uprzątające na smudze 3. (B.B.)
 
Okres odnowienia całego drzewostanu (ostępu) może wynosić od 30 do nawet 50 lat.
 
Id=16413


1.Cięcie uprzątające